11. Μίσθωση Schneider Ταμπλό 24 ώρες

Το KNX Live Lab αποτελείται από 4 demos, καθένα από τα οποία περιέχει 20 προϊόντα KNX Schneider Electric για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με το κουμπί προγραμματισμού προϊόντων KNX για τη φόρτωση / εκφόρτωση των μεμονωμένων διευθύνσεων και προγραμμάτων εφαρμογών.
Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο με τα κουμπιά KNX, τα χειροκίνητα κουμπιά του ενεργοποιητή, να παρακολουθεί την κατάσταση LED και να ενεργοποιεί μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης / παρουσίας και μετεωρολογικούς σταθμούς.
Με την KNX Live Platform, όλοι οι μηχανικοί από οπουδήποτε στον κόσμο και ανά πάσα στιγμή μπορούν να συνδεθούν με έναν από τα demo της επιλογής τους, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.