Σας βοηθάμε να μάθετε KNX από το σπίτι σας!

Η πρόκληση

Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός κτιρίου, το 1/3 του κόστους σχετίζεται με το σχεδιασμό και την κατασκευή, ενώ τα 2/3 του κόστους σχετίζονται με τη φάση χρήσης.
Σε αντίθεση με τη συμβατική εγκατάσταση, όπου ουσιαστικά δεν είναι δυνατή η σημαντική εξοικονόμηση, οι σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με αυτοματισμό επιτρέπουν εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή πετρελαίου και επιτρέπουν εύκολα αλλαγές ή επεκτάσεις σε νέες απαιτήσεις και σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Συμπέρασμα: Ο αυτοματισμός κτιρίων είναι μια επένδυση στο μέλλον. Σε χαμηλές και μεσαίες εγκαταστάσεις, το υψηλό κόστος εγκατάστασης αντισταθμίζεται με την αποδεδειγμένη εξοικονόμηση καθώς και με την αυξημένη ευελιξία κατά τη διάρκεια της φάσης χρήσης.
>Η διαχείριση της ενέργειας στα κτίρια είναι ο πρώτος και ευκολότερος τρόπος για τη δημιουργία μιας ενεργειακά αποδοτικής πόλης.
Το KNX είναι το μοναδικό πρωτόκολλο αυτοματισμού ανοιχτού κτιρίου που προσφέρει διαλειτουργικότητα μεταξύ 490 κατασκευαστών προϊόντων KNX.

Ο κόσμος του ΚΝΧ

Η ζήτηση για άνεση και ευελιξία στη διαχείριση συστημάτων θέρμανσης, φωτισμού και ελέγχου πρόσβασης για μια κατοικία και ιδίως για ένα κτίριο αυξάνεται. Ταυτόχρονα, η αποδοτική χρήση της ενέργειας γίνεται όλο και πιο σημαντική. Οι άνθρωποι χρειάζονται ένα άνετο, βιώσιμο και ασφαλές μέρος για να ζουν και να εργάζονται.

Ωστόσο, μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια μαζί με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με έξυπνο έλεγχο και παρακολούθηση όλων των εμπλεκόμενων λειτουργιών του κτιρίου. Αυτή είναι μια πραγματική πρόκληση, καθώς συνεπάγεται περισσότερη καλωδίωση, από τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές στα κέντρα ελέγχου και παρακολούθησης. Για επαγγελματίες, μια τέτοια μάζα καλωδίωσης σημαίνει επίσης μεγαλύτερες προσπάθειες σχεδιασμού και εγκατάστασης, αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και αύξηση του κόστους. Εκεί μπαίνει το KNX!

Close Menu

Get 30% off your first purchase

X
×
×

Cart