Σας βοηθάμε να μάθετε KNX από το σπίτι σας!

KNX Πιστοποιημένο Βασικό Σεμινάριο

Ημερομηνία εκπαίδευσης: 31/10/2020 – 1/11/2020
Τοποθεσία: Κοίλα Κοζάνης.


Το σεμινάριο KNX Basic είναι το βασικό σεμινάριο πρέπει να παρακολουθήσει κάποιος για να πιστοποιηθεί ως KNX partner και να είναι ορατός ως KNX partner στην ιστοσελίδα του KNX Association.
Ο εκπαιδευόμενος έχει πλήρη πρόσβαση στην ΚΝΧ Live platform για 4 ημέρες και χρειάζεται μόνο έναν απλό υπολογιστή με πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα και να παρακολουθεί τα μαθήματα και να υλοποιεί ασκήσεις στα πραγματικά demo προϊόντων.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής, οι μαθητές αποκτούν απομακρυσμένη πρόσβαση σε μια πραγματική εγκατάσταση KNX που βρίσκεται στο κέντρο μας.
Οι μαθητές μπορούν να προγραμματίσουν τις συσκευές χρησιμοποιώντας το εργαλείο ETS, να θέσουν σε λειτουργία τις συσκευές και να ελέγχουν τα αποτελέσματα.
Οι χρήστες μπορούν να φορτίσουν/αποφορτίσουν τις συσκευές με την ατομική διεύθυνση πατώντας απομακρυσμένα το κουμπί προγραμματισμού και να πατούν τα πλήκτρα των ΚΝΧ διακοπτών και των ενεργοποιητών, να θέτουν σε λειτουργία ανιχνευτές κίνησης/παρουσίας, μετεωρολογικούς σταθμούς και μαγνητικές επαφές και να βλέπουν τα status feedback led.
Μια κάμερα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ενέργειες που εκτελούνται στην εγκατάσταση.
Το θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο είναι επίσημα εγκεκριμένο από το KNX Association.

Τα ακόλουθα κεφάλαια διδάσκονται κατά τη διάρκεια του βασικού πιστοποιημένου σεμιναρίου KNX:
1η Ημέρα
ΚΝΧ επιχειρήματα
Προεπισκόπηση συστήματος
KNX Σχεδιασμός έργου με το λογισμικό ETS
Θέση σε λειτουργία με το ETS
Ασκήσεις

2η Ημέρα
ΚΝΧ Τοπολογία
ΚΝΧ Συσκευές
KNX Σχεδιασμός έργου με το λογισμικό ETS
Θέση σε λειτουργία με το ETS
Ασκήσεις

3η Ημέρα
ΚΝΧ Εγκατάσταση
KNX Σχεδιασμός έργου με το λογισμικό ETS
Θέση σε λειτουργία με το ETS
Διαγνωστικά εργαλεία του λογισμικού ETS5
Ασκήσεις

4η Ημέρα
KNX Σχεδιασμός έργου με το λογισμικό ETS
Θέση σε λειτουργία με το ETS
Διαγνωστικά εργαλεία του λογισμικού ETS5
Ασκήσεις
Εξετάσεις

Στο τέλος του σεμιναρίου υπάρχουν θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις(3 ώρες).
Προυποθέσεις και προαπαιτούμενα: βασικές γνώσεις υπολογιστή
Διάρκεια: 40 ώρες
Εκπαιδευτικό υλικό:καθορισμένο από KNX Association
Βαθμολογία για επιτυχείς εξετάσεις: 50 % Το σεμινάριο διδάσκεται από : KNX πιστοποιημένο Tutor
Για την πιστοποίηση απαιτούνται εξετάσεις (3 ώρες).

Extra Bonus για επιπλέον εξάσκηση!

Συνεχής δωρεάν πρόσβαση στην KNX live platform κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου + 2 ημέρες δωρεάν πρόσβαση μετά την λήξη του σεμιναρίου!

Close Menu

Get 30% off your first purchase

X
×
×

Cart