Σας βοηθάμε να μάθετε KNX από το σπίτι σας!

KNX Πιστοποιημένο Επαγγελματικό HVAC Σεμινάριο

Το επαγγελματικό σεμινάριο KNX HVAC είναι το ειδικό σεμινάριο πρέπει να παρακολουθήσει κάποιος για να πιστοποιηθεί ως ειδικός KNX partner σε θέματα Ψύξης – Θέρμασνης και να απογειώσει τις γνώσεις στο ΚΝΧ.
Ο εκπαιδευόμενος έχει πλήρη πρόσβαση στην ΚΝΧ Live platform για 5 ημέρες και χρειάζεται μόνο έναν απλό υπολογιστή με πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα και να παρακολουθεί τα μαθήματα και να υλοποιεί ασκήσεις στα πραγματικά demo προϊόντων.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής, οι μαθητές αποκτούν απομακρυσμένη πρόσβαση σε μια πραγματική εγκατάσταση KNX που βρίσκεται στο κέντρο μας.
Οι μαθητές μπορούν να προγραμματίσουν τις συσκευές χρησιμοποιώντας το εργαλείο ETS, να θέσουν σε λειτουργία τις συσκευές και να ελέγχουν τα αποτελέσματα.
Οι χρήστες μπορούν να φορτίσουν/αποφορτίσουν τις συσκευές με την ατομική διεύθυνση πατώντας απομακρυσμένα το κουμπί προγραμματισμού και να πατούν τα πλήκτρα των ΚΝΧ διακοπτών και των ενεργοποιητών, να θέτουν σε λειτουργία ανιχνευτές κίνησης/παρουσίας, μετεωρολογικούς σταθμούς και μαγνητικές επαφές και να βλέπουν τα status feedback led.
Μια κάμερα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ενέργειες που εκτελούνται στην εγκατάσταση.
Το θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο είναι επίσημα εγκεκριμένο από το KNX Association.
Τα ακόλουθα κεφάλαια διδάσκονται κατά τη διάρκεια του προχωρημένου πιστοποιημένου σεμιναρίου KNX:

1η ημέρα
Βασικές αρχές
Συστήματα διανομής Θέρμανσης
Παραγωγή θέρμανσης
Πόσιμο νερό
Νομοθεσία

2η ημέρα
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ρύθμιση θερμοκρασίας σε πολλαπλούς ανεξάρτητους χώρους
ΚΝΧ αισθητήρες για Θέρμανση – Ψύξη
Σύνδεση ΚΝΧ συστημάτων Ψύξης – Θέρμανσης
Ασκήσεις

3η ημέρα
Προχωρημένες λειτουργίες ενεργοποιητών και διακοπτών
Ανίχνευση και επίπεδα φωτεινότητας
Ανίχνευση και έλεγχος εσωτερικού φωτισμού σε συνάρτηση με τον εξωτερικό φωτισμό
Πολύπλοκα σενάρια με ανίχνευση
Πολύπλοκα σενάρια θέρμανσης-ψύξης
4η ημέρα
Εισαγωγή στο Wiser
Σχεδιασμός έργου
Χρονοδιακόπτες
Scripts
Καταγραφή στατιστικών
Ασκήσεις

5η ημέρα
Εισαγωγή στη γώσσα προγραμματισμού Lua
Ανάγνωση και εγγραφή στα ΚΝΧ αντικείμενα επικοινωνίας
Συνθήκες
Βρόγχοι
Προγραμματισμός με Block λειτουργίες
Απομακρυσμένος έλεγχος κτιρίου με Wiser
Ασκήσεις
Εξετάσεις

Στο τέλος του προχωρημένου σεμιναρίου υπάρχουν θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
Προυποθέσεις και προαπαιτούμενα: να είναι πιστοποιημένος KNX Basic partner
Διάρκεια: 50 ώρες
Εκπαιδευτικό υλικό: καθορισμένο από KNX Association
Βαθμολογία για επιτυχείς εξετάσεις: 50 %
Το σεμινάριο διδάσκεται από : KNX πιστοποιημένο Tutor
Για την πιστοποίηση απαιτούνται εξετάσεις με φυσική παρουσία.
Τοποθεσίες εξετάσεων: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη

Extra Bonus για επιπλέον εξάσκηση!

Συνεχής δωρεάν πρόσβαση στην KNX live platform κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου + 2 ημέρες δωρεάν πρόσβαση μετά την λήξη του σεμιναρίου!

Close Menu

Get 30% off your first purchase

X
×
×

Cart