Σας βοηθάμε να μάθετε KNX από το σπίτι σας!

Schneider KNX Απομακρυσμένη Προχωρημένη Εκπαίδευση (141 ασκήσεις)

To ΚΝΧ Live Lab διαθέτει 4 demo εκπαίδευσης,  από τα οποία καθένα διαθέτει 20 προϊόντα ΚΝΧ Schneider.
Ο εκπαιδευόμενος έχει πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση στην ΚΝΧ Live platform για 7 ημέρες.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης, οι χρήστες χειρίζονται τις συσκευές ακριβώς όπως σαν ήταν μπροστά από αυτές.
Οι χρήστες μπορούν να φορτίσουν/αποφορτίσουν τις συσκευές με την ατομική διεύθυνση πατώντας απομακρυσμένα το κουμπί προγραμματισμού και να πατούν τα πλήκτρα των ΚΝΧ διακοπτών και των ενεργοποιητών, να θέτουν σε λειτουργία ανιχνευτές κίνησης/παρουσίας, μετεωρολογικούς σταθμούς και μαγνητικές επαφές και να βλέπουν τα status feedback led.
Οι μαθητές μπορούν να προγραμματίσουν τις συσκευές χρησιμοποιώντας το εργαλείο ETS, να θέσουν σε λειτουργία τις συσκευές και να ελέγξουν τα αποτελέσματα.
Μια κάμερα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ενέργειες που εκτελούνται στην εγκατάσταση.
Γνωρίστε και γίνετε ειδικοί στις προχωρημένες λειτουργίες των προϊόντων ΚΝΧ Schneider.

Προϊόντα

Ενεργοποιητής on/off 12x/10A

Ενεργοποιητής dimmer

Ενεργοποιητής ρολλών

Ενεργοποιητής on/off με ανίχνευση ρεύματος

Ανιχνευτές κίνησης

Ανιχνευτές παρουσίας

Θέρμανση-ψύξη

Module λογικών λειτουργιών

DALI

Λειτουργίες

Κλείδωμα/μόνιμη απενεργοποίηση ενεργοποιητών
Παρατεταμένες ακμές πλήκτρων
Προτεραιότητα,
Λογικές λειτουργίες
8-bit λειτυοργία πλήκτρου
Σενάρια σε ενεργοποιητές και σε διακόπτες (scene module)
Ρύθμιση χρόνων τηλεγραφημάτων
Αυτόματη λειτουργία ρολλών
Συναγερμοί
Όρια διαδρομής ρολλών
Μέτρηση ενέργειας-ωρομέτρηση
Ανίχνευση και επίπεδα φωτεινότητας
Συστήματα ανίχνευσης Master-Slave
Ανίχνευση και έλεγχος εσωτερικού φωτισμού σε εξάρτηση με το φυσικό φωτισμό
Πολύπλοκα σενάρια με ανίχνευση
Θέρμανση – ψύξη με επιπλέον πηγή
Ανεξάρτητος έλεγχος θέρμανσης-ψύξης χώρων
Θέρμανση-ψύξη με ανεμιστήρες
Πολύπλοκα σενάρια θέρμανσης-ψύξης με ανίχνευση
Σύστημα DALI
Close Menu

Get 30% off your first purchase

X
×
×

Cart