Σας βοηθάμε να μάθετε KNX από το σπίτι σας!

Schneider KNX Απομακρυσμένη Βασική Εκπαίδευση (117 ασκήσεις)

To ΚΝΧ Live Lab διαθέτει 4 demo εκπαίδευσης,  από τα οποία καθένα διαθέτει 20 προϊόντα ΚΝΧ Schneider.
Ο εκπαιδευόμενος έχει πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση στην ΚΝΧ Live platform για 7 ημέρες.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης, οι χρήστες χειρίζονται τις συσκευές ακριβώς όπως σαν ήταν μπροστά από αυτές.
Οι χρήστες μπορούν να φορτίσουν/αποφορτίσουν τις συσκευές με την ατομική διεύθυνση πατώντας απομακρυσμένα το κουμπί προγραμματισμού και να πατούν τα πλήκτρα των ΚΝΧ διακοπτών και των ενεργοποιητών, να θέτουν σε λειτουργία ανιχνευτές κίνησης/παρουσίας, μετεωρολογικούς σταθμούς και μαγνητικές επαφές και να βλέπουν τα status feedback led.
Οι μαθητές μπορούν να προγραμματίσουν τις συσκευές χρησιμοποιώντας το εργαλείο ETS, να θέσουν σε λειτουργία τις συσκευές και να ελέγξουν τα αποτελέσματα.
Mια κάμερα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ενέργειες που εκτελούνται στην εγκατάσταση.
Γνωρίστε και γίνετε ειδικοί στις βασικές λειτουργίες των προϊόντων ΚΝΧ Schneider.

Προϊόντα

Ενεργοποιητής on/off 12x/10A
Ενεργοποιητής dimmer
Ενεργοποιητής ρολλών
Ενεργοποιητής on/off με ανίχνευση ρεύματος
Ανιχνευτές κίνησης
Ανιχνευτές παρουσίας
Θέρμανση-ψύξη
Module λογικών λειτουργιών
DALI

Λειτουργίες

Μεταγωγή on/off
Εναλλαγή διακόπτη
Λειτουργία κλιμακοστασίου
Χρονοκαθυστερήσεις
Κεντρικές λειτουργίες
Θέσεις ρολλών
Εναλλαγή ενεργοποιητή
Βασικές λειτουργίες ανιχνευτεών κίνησης/παρουσίας
Θέρμανση-ψύξη on/off
Θέρμανση-ψύξη PI
Close Menu

Get 30% off your first purchase

X
×
×

Cart