Επικοινωνήστε μαζί μας για μία ημέρα δωρεάν γνωριμίας με την KNX Live Platform.

Δωρεάν Ημέρα Γνωριμίας, Επικοινωνία για αίτηση μίας ημέρας δωρεάν πρόσβασης στην KNX Live Platform. Κατά τη διάρκεια της δωρεάν ημέρας πρόσβασης, θα αποκτήσεις απομακρυσμένη πρόσβαση με σε μια πραγματική εγκατάσταση KNX του κέντρου μας. Αρχικά, θα δημιουργήσεις το δικό σου έργο. Πιο συγκεκριμένα, θα προγραμματίσεις πραγματικές ΚΝΧ συσκευές και όχι εικονικές. Επίσης θα τις θέσεις σε λειτουργία με το λογισμικό ETS. Για παράδειγμα, θα πιέσεις τα πλήκτρα των ΚΝΧ διακοπτών και τα πλήκτρα προγραμματισμού των συσκευών. Επίσης, θα ενεργοποιήσεις ειδικούς αισθητήρες (μετεωρολογικό σταθμό, ανιχνευτές κίνησης/παρουσίας). Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσεις τα διαγνωστικά εργαλεία του ETS για την εύρεση σφαλαμάτων. Τέλος, θα παρακoλουθείς τον εξοπλισμό και τα αποτελέσματα της άσκησης μέσα από μια κάμερα IP.

Με την Δωρεάν Ημέρα Γνωριμίας, ο χρήστης δημιουργεί το πρώτο έργο του ΚΝΧ online πιστοποιημένου basic course σε σε ταμπλό με πραγματικές συσκευές KNX. Πιο συγκεκριμένα:

Προγραμματισμός

  • Σχεδιάζει τη δομή κτιρίου, εισάγοντας χώρους του κτιρίου.
  • Επιλέγει την τοπολογία.
  • Εισάγει τις ΚΝΧ συσκευές στην τοπολογία του κτιρίου.
  • Παραμετροποιεί τις ΚΝΧ συσκευές.
  • Δημιουργεί διευθύνσεις ομάδων και συνδέσεις με τις ΚΝΧ συσκευές.
  • Φορτίζει την ατομική διεύθυνση στις συσκευές.
  • Φορτίζει το πρόγραμμα εφαρμογής στα προϊόντα KNX.
Τηλέφωνο
+30 2315516144 & 6948703047
Ακολουθήστε μας σε:

Κρατήστε Επαφή

Είμαστε ανοιχτοί στις ιδέες σας