Δημαρχείο Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας

Το σύστημα κτιριακού αυτοματισμού ΚΝΧ που εγκαταστάθηκε στο κτίριο έχει 2 στόχους:

  • Την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και την εξοικονόμηση της
  • Την παροχή άνεσης στους χρήστες του κτιρίου (θερμική άνεση, άνεση εργασίας κτλ)

Το σύστημα του κτιριακού αυτοματισμού ΚΝΧ συνεχώς στο χρόνο ελέγχει την παρουσία/απουσία των χρηστών και την φυσική  φωτεινότητα σε όλους τους χώρους για να ρυθμίζει τον φωτισμό πετυχαίνοντας την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Ο φωτισμός κάθε χώρου ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει χρήστης στο χώρο και ταυτόχρονα η φωτεινότητα στο χώρο είναι <500 lux.

Εγκαταστάθηκαν αισθητήρια μέτρησης CO2, της σχετικής υγρασίας, της εξωτερικής θερμοκρασίας, της ταχύτητας ανέμου και της εξωτερικής φωτεινότητας. Η υπέρβαση του CO2 πάνω από ένα όριο προειδοποιεί για τον αναγκαίο φυσικό/τεχνικό αερισμό του χώρου, ενώ η αύξηση της σχετικής υγρασίας του χώρου πάνω από ένα ορισμένο όριο ειδοποιεί τους χρήστες να αερίσουν το χώρο. Σε κάθε όροφο τοποθετήθηκε μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλα τα δεδομένα και οι μετρήσεις απεικονίζονται σε οθόνη υπολογιστή ή tablet. Η καταγραφή των δεδομένων θα διαρκεί μέγιστο ως 5 χρόνια και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να γίνουν εξαγωγή σε αρχείο. Στην οπτικοποίηση υπάρχει και αλγόριθμος πρόβλεψης καιρού για την επόμενη ημέρα έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της νύχτας να προετοιμάζεται η θέρμανση του κτιρίου μελλοντικά (όταν αλλάξει το σύστημα θέρμανσης), και ενδεχομένως για μελλοντική πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας από πιθανή προσθήκη ΑΠΕ.

Δημαρχείο Φιλιατών Θεσπρωτίας

Το σύστημα κτιριακού αυτοματισμού ΚΝΧ που εγκαταστάθηκε στο κτίριο έχει 2 στόχους:

  • Την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και την εξοικονόμηση της
  • Την παροχή άνεσης στους χρήστες του κτιρίου (θερμική άνεση, άνεση εργασίας κτλ)

Στο σύστημα κτιριακού αυτοματισμού με το ΚΝΧ, υπάρχει ξεχωριστό κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης ανά χώρο με δυνατότητα λειτουργίας ανά χώρο. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία ανά χώρο από τον κάθε θερμοστάτη που θα υπάρχει στον αντίστοιχο χώρο. Ο θερμοστάτης λειτουργεί με αλγόριθμο PΙ για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τις ώρες μη λειτουργίας του κτιρίου η θέρμανση/ψύξη  τίθεται σε λειτουργία standby ή night για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Από 1/5 – 30/9 το σύστημα είναι σε ψύξη και την περίοδο 1/10 – 30/4 είναι στην θέρμανση. Η θέρμανση και η ψύξη τροφοδοτείται από μία αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου.

Εγκαταστάθηκαν αισθητήρια μέτρησης CO2, της σχετικής υγρασίας, και της θερμοκρασίας. Η υπέρβαση του CO2 πάνω από ένα όριο προειδοποιεί για τον αναγκαίο φυσικό/τεχνικό αερισμό του χώρου, ενώ η αύξηση της σχετικής υγρασίας του χώρου πάνω από ένα ορισμένο όριο ειδοποιεί τους χρήστες να αερίσουν το χώρο. Σε κάθε όροφο τοποθετήθηκε μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλα τα δεδομένα και οι μετρήσεις απεικονίζονται σε οθόνη υπολογιστή ή tablet. Η καταγραφή των δεδομένων θα διαρκεί μέγιστο ως 5 χρόνια και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να γίνουν εξαγωγή σε αρχείο. Στην οπτικοποίηση υπάρχει και αλγόριθμος πρόβλεψης καιρού για την επόμενη ημέρα έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της νύχτας να προετοιμάζεται η θέρμανση του κτιρίου για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Εργαστήριο ΑΠΕ του ΤΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Εγκαταστήθηκε σύστημα κτιριακού αυτοματισμού ΚΝΧ στο εργαστήριο ΑΠΕ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την εξομοίωση και εφαρμογή πολιτικών Demand Side Management στην ηλεκτρική ενέργεια. Το σύστημα προβλέπει την μελλοντική παραγωγή ενέργειας από τα ΑΠΕ, ελέγχει την αποθηκευμένη ενέργεια και την συνεχή τιμή της KWh από το δίκτυο και αποφασίζει για τον χρήστη την πιο συμφέρουσα επιλογή, καθώς και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των φορτίων κατά συγκεκριμένη προτεραιότητα.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον κάθε φοιτητή να αποκτήσει πρόσβαση απομακρυσμένα στο εργαστήριο για να υλοποιήσει τις δικές του ασκήσεις.

Λύκειο Αγ. Μύρωνα Ηρακλείου Κρήτης

Εγκαταστήθηκε σύστημα μέτρησης κατάλωσης της ενέργειας του κτιρίου πριν από την ενεργειακή αναβάθμιση ώστε να  μπορεί να γίνει σύγκριση στην κατανάλωση ενέργειας κατά τα στάδια του πριν και μετά την ενεργειακή αναβάθμιση. Αναλυτικότερα εγκαταστάθηκε αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμιδομετρητής στο σύστημα θέρμανσης.

Εγκαταστάθηκαν αισθητήρια μέτρησης CO2, της σχετικής υγρασίας, και της θερμοκρασίας. Η υπέρβαση του CO2 πάνω από ένα όριο προειδοποιεί για τον αναγκαίο φυσικό/τεχνικό αερισμό του χώρου, ενώ η αύξηση της σχετικής υγρασίας του χώρου πάνω από ένα ορισμένο όριο ειδοποιεί τους χρήστες να αερίσουν το χώρο.

Εγκαταστήθηκε σύστημα οπτικοποίησης του συστήματος ΚΝΧ έτσι ώστε να οπτικοποιείται η κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Όλα τα δεδομένα και οι μετρήσεις απεικονίζονται σε οθόνη υπολογιστή ή tablet. Η καταγραφή των δεδομένων θα διαρκεί μέγιστο ως 5 χρόνια και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να γίνουν εξαγωγή σε αρχείο.

Λιμεναρχείο Χίου

Το σύστημα κτιριακού αυτοματισμού ΚΝΧ που εγκαταστάθηκε στο κτίριο έχει 2 στόχους:

  • Την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και την εξοικονόμηση της
  • Την παροχή άνεσης στους χρήστες του κτιρίου (θερμική άνεση, άνεση εργασίας κτλ)

Στο σύστημα κτιριακού αυτοματισμού με το ΚΝΧ, υπάρχει ξεχωριστό κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης ανά χώρο με δυνατότητα λειτουργίας ανά χώρο. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία ανά χώρο από τον κάθε θερμοστάτη που θα υπάρχει στον αντίστοιχο χώρο. Ο θερμοστάτης λειτουργεί με αλγόριθμο PΙ για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τις ώρες μη λειτουργίας του κτιρίου η θέρμανση/ψύξη  τίθεται σε λειτουργία standby ή night για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Από 1/5 – 30/9 το σύστημα είναι σε ψύξη και την περίοδο 1/10 – 30/4 είναι στην θέρμανση. Η θέρμανση και η ψύξη τροφοδοτείται από μία αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου.

Εγκαταστάθηκαν αισθητήρια μέτρησης CO2, της σχετικής υγρασίας, και της θερμοκρασίας και μετρητές ενέργειας. Η υπέρβαση του CO2 πάνω από ένα όριο προειδοποιεί για τον αναγκαίο φυσικό/τεχνικό αερισμό του χώρου, ενώ η αύξηση της σχετικής υγρασίας του χώρου πάνω από ένα ορισμένο όριο ειδοποιεί τους χρήστες να αερίσουν το χώρο. Το σύστημα παίρνει πρόβλεψη ηλιοφάνεις για την επόμενη ημέρα και μέσω των μετρητών ενέργειας μετράει την παραγόμενη ενέργεια από το ΦΒ που εγκαταστάθηκε στην στέγη του και την κατανάλωση ενέργειας από το δίκτυο και θέτει ανάλογα σε λειτουργία κατά προτεραιότητα φορτία του κτιρίου.

Όλα τα δεδομένα και οι μετρήσεις απεικονίζονται σε οθόνη υπολογιστή ή tablet. Η καταγραφή των δεδομένων θα διαρκεί μέγιστο ως 5 χρόνια και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να γίνουν εξαγωγή σε αρχείο. Στην οπτικοποίηση υπάρχει και αλγόριθμος πρόβλεψης καιρού για την επόμενη ημέρα έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της νύχτας να προετοιμάζεται η θέρμανση του κτιρίου για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.