Υποστήριξη Κατά Την Διάρκεια Του Έργου Στο Δημαρχείο Φιλιατών Θεσπρωτίας

Υποστήριξη Κατά Την Διάρκεια Του Έργου: Συμβουλές για την τοπολογία της εγκατάστασης KNX για την μελλοντική επέκταση του συστήματος και συμμετοχή στον προγραμματισμό της λειτουργίας της αντλίας θερμότητας και την επικοινωνία της με το KNX μέσω Modbus. Το Δημαρχείο χρηματοδοτήθηκε μέσω ευρωπαϊκού πρόγραμματος για την μετατροπή του σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Το σύστημα κτιριακού αυτοματισμού ΚΝΧ που εγκαταστάθηκε στο κτίριο έχει 2 στόχους:

  • Την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και την εξοικονόμηση της
  • Την παροχή άνεσης στους χρήστες του κτιρίου (θερμική άνεση, άνεση εργασίας κτλ)

Στο σύστημα κτιριακού αυτοματισμού με το ΚΝΧ, υπάρχει ξεχωριστό κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης ανά χώρο με δυνατότητα λειτουργίας ανά χώρο. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία ανά χώρο από τον κάθε θερμοστάτη που θα υπάρχει στον αντίστοιχο χώρο. Ο θερμοστάτης λειτουργεί με αλγόριθμο PΙ για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τις ώρες μη λειτουργίας του κτιρίου η θέρμανση/ψύξη  τίθεται σε λειτουργία standby ή night για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Από 1/5 – 30/9 το σύστημα είναι σε ψύξη και την περίοδο 1/10 – 30/4 είναι στην θέρμανση. Η θέρμανση και η ψύξη τροφοδοτείται από μία αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου.

Εγκαταστάθηκαν αισθητήρια μέτρησης CO2, της σχετικής υγρασίας, και της θερμοκρασίας. Η υπέρβαση των ορίων προειδοποιεί για τον αναγκαίο φυσικό/τεχνικό αερισμό του χώρου. Σε κάθε όροφο τοποθετήθηκε μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλα τα δεδομένα και οι μετρήσεις απεικονίζονται σε οθόνη υπολογιστή ή tablet. Η καταγραφή των δεδομένων θα διαρκεί μέγιστο ως 5 χρόνια και  μπορούν να γίνουν εξαγωγή σε αρχείο. Στην οπτικοποίηση υπάρχει και αλγόριθμος πρόβλεψης καιρού για την επόμενη ημέρα έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της νύχτας να προετοιμάζεται η θέρμανση του κτιρίου για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Δημαρχείο Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας

Υποστήριξη Κατά Την Διάρκεια Του Έργου: Συμβουλές για την τοπολογία της εγκατάστασης KNX για την μελλοντική επέκταση του συστήματος και συμμετοχή στον προγραμματισμό του Lighting control. Το Δημαρχείο χρηματοδοτήθηκε μέσω ευρωπαϊκού πρόγραμματος για την μετατροπή του σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Το σύστημα κτιριακού αυτοματισμού ΚΝΧ που εγκαταστάθηκε στο κτίριο έχει 2 στόχους:

  • Την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και την εξοικονόμηση της
  • Την παροχή άνεσης στους χρήστες του κτιρίου (θερμική άνεση, άνεση εργασίας κτλ)

Το σύστημα του κτιριακού αυτοματισμού ΚΝΧ συνεχώς στο χρόνο ελέγχει την παρουσία/απουσία των χρηστών και την φυσική  φωτεινότητα σε όλους τους χώρους για να ρυθμίζει τον φωτισμό πετυχαίνοντας την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Ο φωτισμός κάθε χώρου ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει χρήστης στο χώρο και ταυτόχρονα η φωτεινότητα στο χώρο είναι <500 lux.

Εγκαταστάθηκαν αισθητήρια μέτρησης CO2, της σχετικής υγρασίας, και της θερμοκρασίας. Η υπέρβαση των ορίων προειδοποιεί για τον αναγκαίο φυσικό/τεχνικό αερισμό του χώρου. Σε κάθε όροφο τοποθετήθηκε μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας

Όλα τα δεδομένα και οι μετρήσεις απεικονίζονται σε οθόνη υπολογιστή ή tablet. Η καταγραφή των δεδομένων θα διαρκεί μέγιστο ως 5 χρόνια και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να γίνουν εξαγωγή σε αρχείο. Στην οπτικοποίηση υπάρχει και αλγόριθμος πρόβλεψης καιρού για την επόμενη ημέρα έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της νύχτας να προετοιμάζεται η θέρμανση του κτιρίου μελλοντικά (όταν αλλάξει το σύστημα θέρμανσης), και ενδεχομένως για μελλοντική πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας από πιθανή προσθήκη ΑΠΕ.

Υποστήριξη Κατά Την Διάρκεια Του Έργου Στο Εργαστήριο ΑΠΕ Του ΤΗΜΜΥ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υποστήριξη Κατά Την Διάρκεια Του Έργου: Συμμετοχή στον προγραμματισμό της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της προτεραιότητας των φορτίων ανάλογα με την παραγωγή ενέργειας απο τα ΑΠΕ.

Εγκαταστήθηκε σύστημα κτιριακού αυτοματισμού ΚΝΧ στο εργαστήριο ΑΠΕ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ. Σκοπός η εξομοίωση και εφαρμογή πολιτικών Demand Side Management στην ηλεκτρική ενέργεια. Το σύστημα προβλέπει την μελλοντική παραγωγή ενέργειας από τα ΑΠΕ και ελέγχει την αποθηκευμένη ενέργεια. Παράλληλα ελέγχει την τιμή της KWh από το δίκτυο και αποφασίζει για τον χρήστη την πιο συμφέρουσα επιλογή. Ο αλγόριθμος αποφασίζει για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των φορτίων κατά συγκεκριμένη προτεραιότητα.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον κάθε φοιτητή να αποκτήσει πρόσβαση απομακρυσμένα στο εργαστήριο για να υλοποιήσει τις δικές του ασκήσεις.

Υποστήριξη Κατά Την Διάρκεια Του Έργου Στο Λύκειο Αγ. Μύρωνα Ηρακλείου Κρήτης

Υποστήριξη Κατά Την Διάρκεια Του Έργου: Συμμετοχή στον προγραμματισμό της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της επικοινωνίας με τον φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος. Το Σχολείο χρηματοδοτήθηκε μέσω ευρωπαϊκού πρόγραμματος για την μετατροπή του σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Εγκαταστήθηκε σύστημα μέτρησης κατάλωσης της ενέργειας του κτιρίου πριν από την ενεργειακή αναβάθμιση ώστε να  μπορεί να γίνει σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τα στάδια του πριν και μετά την ενεργειακή αναβάθμιση. Αναλυτικότερα εγκαταστάθηκε αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμιδομετρητής στο σύστημα θέρμανσης.

Εγκαταστάθηκαν αισθητήρια μέτρησης CO2, της σχετικής υγρασίας, και της θερμοκρασίας. Η υπέρβαση των ορίων προειδοποιεί για τον αναγκαίο φυσικό/τεχνικό αερισμό του χώρου. Σε κάθε όροφο τοποθετήθηκε μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας

Εγκαταστήθηκε σύστημα οπτικοποίησης του συστήματος ΚΝΧ έτσι ώστε να οπτικοποιείται η κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Όλα τα δεδομένα και οι μετρήσεις απεικονίζονται σε οθόνη υπολογιστή ή tablet. Η καταγραφή των δεδομένων θα διαρκεί μέγιστο ως 5 χρόνια και μπορούν να γίνουν εξαγωγή σε αρχείο.

Λιμεναρχείο Χίου

Υποστήριξη Κατά Την Διάρκεια Του Έργου: Συμμετοχή στον προγραμματισμό της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της επικοινωνίας με τον φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος. Το Λιμεναρχείο χρηματοδοτήθηκε μέσω ευρωπαϊκού πρόγραμματος για την μετατροπή του σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Το σύστημα κτιριακού αυτοματισμού ΚΝΧ που εγκαταστάθηκε στο κτίριο έχει 2 στόχους:

  • Την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και την εξοικονόμηση της
  • Την παροχή άνεσης στους χρήστες του κτιρίου (θερμική άνεση, άνεση εργασίας κτλ)

Στο σύστημα κτιριακού αυτοματισμού με το ΚΝΧ, υπάρχει ξεχωριστό κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης ανά χώρο με δυνατότητα λειτουργίας ανά χώρο. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία ανά χώρο από τον κάθε θερμοστάτη που θα υπάρχει στον αντίστοιχο χώρο. Ο θερμοστάτης λειτουργεί με αλγόριθμο PΙ για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τις ώρες μη λειτουργίας του κτιρίου η θέρμανση/ψύξη  τίθεται σε λειτουργία standby ή night για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Από 1/5 – 30/9 το σύστημα είναι σε ψύξη και την περίοδο 1/10 – 30/4 είναι στην θέρμανση. Η θέρμανση και η ψύξη τροφοδοτείται από μία αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου.

Εγκαταστάθηκαν αισθητήρια μέτρησης CO2, της σχετικής υγρασίας, και της θερμοκρασίας. Η υπέρβαση των ορίων προειδοποιεί για τον αναγκαίο φυσικό/τεχνικό αερισμό του χώρου. Σε κάθε όροφο τοποθετήθηκε μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας

Όλα τα δεδομένα και οι μετρήσεις απεικονίζονται σε οθόνη υπολογιστή ή tablet. Η καταγραφή των δεδομένων θα διαρκεί μέγιστο ως 5 χρόνια και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να γίνουν εξαγωγή σε αρχείο. Στην οπτικοποίηση υπάρχει και αλγόριθμος πρόβλεψης καιρού για την επόμενη ημέρα έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της νύχτας να προετοιμάζεται η θέρμανση του κτιρίου για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.