Σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 2010/31 / ΕΕ (άρθρο 2): Ένα “κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης” είναι ένα κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ενέργεια που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Συνεπώς, τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB) έχουν:

  • δομικά συστατικά υψηλής απόδοσης
  • Η / Μ εγκαταστάσεις ιδιαίτερα υψηλής ενεργειακής απόδοσης
  • σημαντικό μερίδιο της ενεργειακής τους κατανάλωσης καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σημερινή Κατάσταση

Τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 40% περίπου της κατανάλωσης ενέργειας και για το 36% των εκπομπών CO2 στην ΕΕ, καθιστώντας τα τον μοναδικό μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στην Ευρώπη. Προς το παρόν, περίπου το 35% των κτιρίων της ΕΕ είναι άνω των 50 ετών και σχεδόν το 75% του κτιρίου είναι ενεργειακά ανεπαρκές.

Ταυτόχρονα, μόνο το 0,4-1,2% (ανάλογα με τη χώρα) των κτιρίων ανακαινίζονται κάθε χρόνο και μετατρέπονται σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης. Η ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων μπορεί συνεπώς να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη μετάβαση καθαρής ενέργειας, καθώς θα μπορούσε να μειώσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ κατά 5-6% και να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά περίπου 5%. Σύμφωνα με μελέτες στην ΕΕ τα νέα κτίρια χρειάζονται γενικά λιγότερα από τρία έως πέντε λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, ενώ τα παλαιότερα κτίρια καταναλώνουν περίπου 25 λίτρα κατά μέσο όρο. Ορισμένα κτίρια απαιτούν ακόμη και 60 λίτρα. Η ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων είναι επί του παρόντος ανεπαρκής και πρέπει να βελτιωθεί, καθώς μπορεί να μειωθεί σημαντικά η τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας. Συνεπώς, η εκπαίδευση σε όλους τους χρήστες και σε μηχανικούς για την προσθήκη λύσεων αυτοματισμού για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης και αποτελεσματικότητας είναι μια τεράστια ανάγκη.

Πρόκληση

Οι πόλεις καταναλώνουν και μολύνουν
Αστικοποίηση: Περισσότερο από το 60% του πληθυσμού θα κατοικεί στις πόλεις το 2020
Αυξημένη ανάγκη για κτίρια και σπίτια
Αύξηση μεταφορών
Εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας

Λύση

Έξυπνα δίκτυα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Κτιριακός αυτοματισμός

Αντίκτυπο

Κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ευημερία και βελτίωση υγείας

Νέες θέσεις εργασίας