Επιλέξτε ένα από τα KNX online πιστοποιημένα σεμινάρια!

H ΚΝΧ Live Platform είναι ένα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο ΚΝΧ, το οποίο παρέχει KNX online πιστοποιημένα σεμινάρια. Πιο αναλυτικά, με τα KNX online πιστοποιημένα σεμινάρια, ο εκπαιδευόμενος έχει 4 ημέρες πρόσβαση στην πλατφόρμα 24/24 ώρες για την θεωρία και την πρακτική. Κατά τη διάρκεια των πρακτικών συνεδριών, ο εκπαιδευόμενος αποκτάει απομακρυσμένη πρόσβαση με σε μια πραγματική εγκατάσταση KNX του κέντρου μας. Αρχικά, ο εκπαιδευόμενος δημιουργεί τα δικά του έργα, προγραμματίζει και θέτει σε λειτουργία πραγματικές ΚΝΧ συσκευές. Για παράδειγμα πιέζει τα πλήκτρα των ΚΝΧ διακοπτών, τα πλήκτρα προγραμματισμού των συσκευών και ενεργοποιεί ειδικούς αισθητήρες (μετεωρολογικό σταθμό, ανιχνευτές κίνησης/παρουσίας). Επίσης, παρακoλουθεί τον εξοπλισμό και τα αποτελέσματα της άσκησης μέσα από μια κάμερα IP. Συγκεκριμένα,  ο εκπαιδευόμενος υλοποιεί 11 ασκήσεις, χωρίς δηλαδή να χάνει εργατοώρες, σε σεμινάριο αίθουσας,

Το σεμινάριο παραδίδει ο Χριστόδουλος Σπάγκακας, KNX Certified Tutor, με 15-ετή εμπειρία στην Schneider Electric για τον κτιριακό αυτοματισμό .

Δημιουργήστε το πρώτο έργο του ΚΝΧ online πιστοποιημένου basic course σε πραγματικές συσκευές KNX.

 • Σχεδίασε τη δομή κτιρίου, εισάγοντας χώρους του κτιρίου.
 • Επέλεξε την τοπολογία.
 • Κάνε εισαγωγή τις ΚΝΧ συσκευές στην τοπολογία του κτιρίου.
 • Παραμετροποίησε τις ΚΝΧ συσκευές.
 • Δημιούργησε διευθύνσεις ομάδων και συνδέσεις με τις ΚΝΧ συσκευές.
 • Φόρτισε την ατομική διεύθυνση στις συσκευές
 • Φόρτισε το πρόγραμμα εφαρμογής στα προϊόντα KNX
 • Χρησιμοποίησε τα διαγνωστικά εργαλεία και παρακολουθησε  τηλεγραφήματα
 • Ενεργοποίησε την λάμπα μέσα από το λογισμικό ETS
 • Έλεγξε την συσκευή σε λειτουργία προγραμματισμού
 • Ανακάλυψε αν μία συσκευή με συγκεκριμένη ατομική διεύθυνση συμμετέχει στο έργο
 • Υλοποίησε σάρωση γραμμής και δες όλες τις ΚΝΧ συκσκευές που υπάρχουν στο έργο σας

Η KNX Live Platform διοργανώνει επίσης ΚΝΧ πιστοποιημένα σεμινάρια στην αίθουσα για τους λάτρεις της δια-ζώσης μάθησης.

Course Categories