Επιλέξτε ένα από τα KNX online πιστοποιημένα σεμινάρια!

H ΚΝΧ Live Platform είναι ένα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο ΚΝΧ το οποίο παρέχει όλα τα KNX online πιστοποιημένα σεμινάρια (basic, advanced, HVAC). Με τα KNX online πιστοποιημένα σεμινάρια χρήστης έχει 4 ημέρες πρόσβαση στην πλατφόρμα 24/24 ώρες και μπορεί να παρακολουθήσει την θεωρία σύμφωνα με τις επίσημες παρουσίασεις του οργανισμού ΚΝΧ, όποτε το επιθυμεί. Επίσης η πλατφόρμα εκαπίδευσης είναι συνδεδεμένη με τον ΚΝΧ εξοπλισμό, στον οποίο γίνεται η πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση.

Δημιουργήστε το πρώτο έργο του ΚΝΧ online πιστοποιημένου basic course σε πραγματικές συσκευές KNX.

 • Σχεδιάστε τη δομή κτιρίου, εισάγοντας χώρους του κτιρίου.
 • Επιλέξτε την τοπολογία.
 • Εισάγετε τις ΚΝΧ συσκευές στην τοπολογία του κτιρίου.
 • Παραμετροποιήστε τις ΚΝΧ συσκευές.
 • Δημιουργείστε διευθύνσεις ομάδων και συνδέσεις με τις ΚΝΧ συσκευές.
 • Φορτίστε την ατομική διεύθυνση στις συσκευές
 • Φορτίστε το πρόγραμμα εφαρμογής στα προϊόντα KNX
 • Χρησιμοποιήστε τα διαγνωστικά εργαλεία και παρακολουθήστε  τηλεγραφήματα
 • Ενεργοποιήστε την λάμπα μέσα από το λογισμικό ETS
 • Ελέγξτε ποια συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία προγραμματισμού
 • Ανακαλύψτε αν μία συσκευή με συγκεκριμένη ατομική διεύθυνση συμμετέχει στο έργο σας
 • Υλοποίηστε σάρωση γραμμής και δείτε όλες τις ΚΝΧ συκσκευές που υπάρχουν στο έργο σας

Συνιστούμε να παρακολουθήστε αρχικά το video για να κατανοήσετε την KNX Live Platform.

Η KNX Live Platform διοργανώνει επίσης ΚΝΧ πιστοποιημένα σεμινάρια στην αίθουσα για τους λάτρεις της δια-ζώσης μάθησης.

Course Categories